Küldetésem

Dr. Lenkei Gábornak hívnak. 1961-ben születtem. 1986-ban szereztem orvosi diplomát kitűnő (summa cum laude) minősítéssel.

Hat évig dolgoztam a hivatalos keretek között a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Tapasztalatokat szereztem kutatóorvosként, később klinikai orvosként belgyógyászati, majd szülészet-nőgyógyászati osztályon is.

Számomra túl merevnek, túlságosan szűknek tűntek azok a keretek, amiket a hivatalos orvoslás megengedett. Lelkesedésem, tenni akarásom, az új, jobb megoldások keresése iránti olthatatlan vágyam szétfeszítette ezeket a korlátokat. A saját magam által kijelölt úton kezdtem el járni.

Jól döntöttem. Ha a hivatalos keretek között maradtam volna, talán soha nem leltem volna rá azokra az információkra, amelyek mai tevékenységem alapját képezik.

Megértettem, hogy mikor és miért vált az orvostudomány merevvé és elzárkózóvá.

Megértettem, hogy az orvosképzés fölötti uralmat egy olyan érdekcsoport vette át – az 1900-as évek elejétől kezdve –, amely nem érdekelt abban, hogy az emberek egész életük során teljes, virágzó egészségben éljenek.

Megértettem, hogy létezik és nagyon aktívan tevékenykedik egy olyan erő, amely abból húz hasznot, ha az emberek tudatlanok, esendőek, kiszolgáltatottak, és nem képesek arra, hogy magas szinten tartsák az egészségi állapotukat.

Ekkor találtam szemben magam a gyógyszermaffiával.

Ekkor értettem meg egy olyan dolgot, ami mindig is nyilvánvaló lehetett volna számomra. Az lehetett volna, ha egyáltalán belegondoltam volna a következő tény magától értetődő igazságába:

A gyógyszermaffiának nincs szüksége egészséges emberekre!

Így vált érthetővé, hogy miért került olyan sok tudományos felfedezés a fiókok porosodó mélyére, és miért nem vált részévé az emberi kultúrának. Tudatosan süllyesztették el azokat.

Minél tovább kutattam, annál inkább egyértelművé vált számomra, hogy minden olyan ismerettel, tudással és eszközzel rendelkezünk, amelyek okos alkalmazása révén az Emberiséget meg lehetne szabadítani a sorscsapásnak vélt betegségek gyötrelmeitől, és el lehetne érni azt az ideális állapotot, amelyben bárki képes lehetne arra, hogy megóvja és nagyon magas szinten tartsa az egészségét, és bárki képes lehetne arra, hogy soha még csak a közelébe se jusson a betegségeknek.

Minden tudás, minden ismeret, minden eszköz adott.

De a gyógyszermaffiának nincs szüksége egészséges emberekre!

Így váltak az egészség megóvásához és magas szinten tartásához elvezető ismeretek és eszközök nagyon tudatos cenzúra és tiltás tárgyává.

Összeállt a kép. 2003-ban írtam meg az első könyvem Cenzúrázott egészség címmel. Alcímként – nem véletlenül – ezt választottam: A betegség-ipar futószalagján.

A cenzúrázott és a fiókok mélyére elsüllyesztett tudás előásása közben bukkantam rá a vitaminok döbbenetes hatékonyságát tanúsító tudományos felfedezések sokaságára is.

Úgy döntöttem, hogy első lépésként ezeket az eszközöket – a vitaminokat – teszem széles körben ismertté.

Azért döntöttem – első lépésként – a vitaminok mellett, mert megértettem, hogy ezek okos használatával nagyon rövid idő alatt számottevő életminőség-javulást lehet elérni. Ez volt a fő ok. Döntésemben az is szerepet játszott, hogy úgy véltem, ez egy olyan téma, amit viszonylag könnyen meg lehet értetni az emberekkel, és ez egy olyan eszköz, amelyet meglehetősen széles tömegek számára elérhetővé lehet tenni.

Számomra ezt jelentették a vitaminok:

 • könnyen megérthető téma,
 • széles kör számára elérhető lehetőség,
 • olyan eszközök, amelyekkel rövid idő alatt figyelemre méltó állapotjavulást lehet elérni az embereknél,
 • akiket ezt követően tovább lehet kísérni azon az úton, amelyen járva teljes mértékben az irányításuk alá vehetik saját egészségi állapotukat.

Jól döntöttem. Kiderült, hogy a vitaminok – megfelelően alkalmazva – valóban elképesztően erőteljes egészségjavító hatással bírnak. A legmegdöbbentőbb az volt, hogy még azoknál az embereknél is határozott életminőség-javulást tudtunk elérni, akik a vitaminok szedését megelőzően is teljesen egészségesnek tűntek.

Igaznak bizonyult a nagy tudósok múlt században előrevetített jóslata: a vitaminok helyes alkalmazásával minden korábban remélt szintnél magasabbra lehet emelni az emberi élet minőségét.

A hálás közönség köszönőlevelek tízezreivel árasztott el. Büszkén publikáltam a lehető legszélesebb körben a valós életből származó bámulatos beszámolókat.

Ezzel azonban magamra haragítottam a gyógyszermaffiát. Ennek az érdekcsoportnak ugyanis – mint tudjuk – nincs szüksége egészséges emberekre.

Túl nagy volt a szám, túl sok volt a ragyogó eredmény. Egyre szélesebb körben vált ismertté a vitaminok kiemelkedően fontos egészségmegőrző szerepe.

Veszélyessé váltam számukra.

Elképesztően agresszív, hosszú időn át tartó támadássorozat vette kezdetét.

 • Durva rágalomhadjárat a gyógyszermaffiának elkötelezett médiában. (Azok, akik reklámbevételeik jelentős részét gyógyszerreklámokból szerzik, készségesen vettek részt abban, hogy megpróbáljanak lejáratni.)
 • Az egészségügyi hatóságok által vezényelt, rendőri kísérettel megejtett sorozatos razziák a nevemmel fémjelzett készítményeket kínáló üzletekben.
 • A készítményeim zárolása és hazug indokokkal történő kitiltása a forgalomból.
 • Minden idők egyik legnagyobb pénzbírsága, büntetésként, mivel publikálni mertem az elért szép eredményekről szóló beszámolókat.
 • Stb. (A további részletekről az Egészségre ártalmas című könyvemben olvashat.)

Pereket indítottam az önkényeskedő és jogszerűtlenül intézkedő kormányhivatalokkal szemben. Hat évig tartott a háború. Végül 2014 nyarán az utolsó pert is megnyertem.

Azóta – vélhetően csak átmenetileg – béke van, és újra az építésnek, jobbításnak szentelhetem figyelmem és energiámat.

Nem terveztem, hogy szabadságharcos lesz belőlem. Egyszerűen csak segíteni akartam az embereknek, hogy jobb, örömökben gazdagabb, Emberhez méltóbb, magasabb minőségű életet élhessenek.

Az ellenem irányuló támadások – amelyeken sikeresen felülkerekedtem – többet mondanak a fennálló helyzetről, mint bármilyen elmélet.

Saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy – függetlenül bármiféle elmélettől – mi is a létező gyakorlat.

Akaratomon kívül lett belőlem szabadságharcos. Nem baj. Nem érzem sem kényszernek, sem tehernek. Nem terveztem, hogy így lesz, de jól érzem magam ezzel.

Sok területen emeltem már fel a szavam a visszaélésekkel szemben.

 • Küzdöttem az emberek tudatos félrevezetése ellen akkor is, amikor hamis hisztériát próbáltak kelteni a H1N1-influenzavírus járvány kapcsán. (bővebben)
 • Hosszú évek óta nagyon sokat teszek azért – szövetségeseimmel együtt –, hogy az Európai Unióban ne születhessen meg az a becstelen törvény, amely egy hamisított és tudományosnak álcázott tanulmányra hivatkozva szeretné korlátozni a vitaminok szabad fogyasztását. Nem vagyunk eredménytelenek. A törvényt már 2007-ben szerették volna életbe léptetni. Még mindig nincs vitaminellenes uniós törvény.
 • Készítettem egy rövid tanulmányt, amely világosan bizonyítja, hogy az uniós vitaminellenes törvény előkészítésével megbízott Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (European Food Safety Authority, röviden EFSA) tudománytalan és megtévesztő módszereket alkalmaz. A tanulmányt eljuttattuk jó néhány európai parlamenti képviselőhöz. (bővebben)
 • Sokat tettem azért is, hogy gátat vessünk a csillagászati extraprofittal eladott, valódi segítséget nem jelentő, de komoly egészségkárosító ártalmakkal fenyegető pszichiátriai tudatmódosító szerek (hangulatjavítók, szorongáscsökkentők, antidepresszánsok, nyugtatók és társaik) erkölcstelen előállításának és tisztességtelen forgalmazásának. Ezen a területen is vannak nagyon biztató eredmények. (bővebben)
 • És még sok egyebet is tettem alapvető emberi jogaink védelme érdekében.

Miközben kénytelen vagyok küzdeni az egészségünkhöz fűződő alapvető emberi jogaink hosszú távú fennmaradásáért is, minden erőmmel arra törekszem, hogy minél több embertársamhoz juttassam el azokat az információkat, amelyek birtokában képessé válhatnak arra, hogy egy jobb élet mellett döntsenek.

Azon vagyok, hogy minél több embert tanítsak meg okosan és ügyesen használni azokat az eszközöket, amelyek hozzásegíthetik őket egy magasabb rendű életminőséghez.

Szerencsésnek mondhatom magam.

Szép, eseményekben gazdag, küzdelmes, izgalmas életet élhetek.

Minden alkalommal boldog vagyok, amikor arról kapok visszajelzést, hogy sikerült valaki életét tudásban gazdagabbá, szabadabbá és örömtelibbé tennem.

Ha Ön eljutott idáig a soraim olvasása közben, akkor már megérte közzétennem ezeket a gondolatokat.

Vigye magával – útravalóul – a következő fontos tudnivalót:

Mindenki, így az Ön számára is létezik és el is érhető egy magasabb életminőség.

Köszönöm, hogy megtisztelt a figyelmével.

Barátsággal:

Dr. Lenkei Gábor